Welkom bij Audit & Quality Solutions! 


Onze Missie: 

Audit & Quality Solutions streeft ernaar om een hoogwaardig dienstverlener en intermediair te zijn bij uw certificatieproces van ISO normeringen zoals: ISO Kwaliteitssysteem 9001:2015, ISO Milieu 14001:2015, ISO 45001 Gezond & Veilig werken (G&VW) en VCA.

ISO 26000 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) , ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), CO2 reductie ISO 14062-1 en 50001 en BS 8001 Circulaire Economie. Wilt u een totaal oplossing, dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor 1 wereldwijd gecertificeerd-systeem genaamd: Global Sustainable Enterprise System (GSES)

Norm 27001 informatiebeveiliging, Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)  en Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

Ons Beleid & Strategie: Audit & Quality Solutions sluit maximaal aan op de specifieke en unieke doelstellingen van de klant en werkt aantoonbaar doeltreffend, doelmatig en kostenefficiënt om die doelstellingen te halen. Het SMART principe is leading daarbij.

Onze operationele aanpak: De beoogde systemen worden geïmplementeerd volgens de 50-50 methodiek. Daarbij wordt 50 % van de implementatie besteed aan de systeembenadering (alle onderdelen omvattend en waar dat maar kan digitaal), met het oogmerk een 100 % auditproof werkend systeem te verkrijgen, en 50 % van de implementatie wordt besteed aan de verspreiding/verankering in de organisatie en bij medewerkers (ook een systeem eis bij de certificatie). Nadrukkelijk wordt er door Audit & Solutions voor gewaakt en op toegezien om niet een cosmetisch en fake werkend systeem op te leveren. Uitgangspunt daarbij is dat de systemen een werkelijk onmiskenbaar positief effect hebben op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering op het moment van certificatie zelf en vele jaren daaropvolgend. Het jaarlijks systeemonderhoud en de uit te voeren interne audits neemt Audit Quality Solutions desgewenst voor haar rekening om certificaten voor langere termijn veilig te stellen en een goede werking van de systemen te kunnen blijven borgen.

Onze communicatie Communicatie vanuit Audit & Quality Solutions is concreet helder en doeltreffend en onze activiteiten zijn transparant en aantoonbaar navolgbaar. Milestones zijn van tevoren gedefinieerd en in de tijd gepland. In principe zullen wij geen verrassende en onverwachte activiteiten ontwikkelen. De operationele aanpak wordt gekenmerkt door Cliënt Intimacy. Audit & Quality Solutions zal op een uiterst betrokken, invoelende en verantwoordelijke wijze de belangen van bedrijf of instelling onderkennen en deze zichtbaar inpassen in de operationele aanpak van het certificatieproces. Wij zijn dus pas tevreden wanneer u tevreden bent.