ISO-14001


De implementatie van het milieu zorgsysteem is een belangrijke onderdeel voor elke organisatie. Er zijn gelukkig wel enkele algemene hulpmiddelen die u kunt gebruiken en een algemene werkwijze die u kunt volgen tijdens het Implementatie- en Certificeringsproces. Wij hebben een uitgebreid aanbod aan services om bedrijven te helpen meer inzicht te krijgen in de internationaal erkende milieustandaard ISO-14001 en deze te implementeren. Deze services zijn gebaseerd op de vereisten van ISO-14001 en opgesplitst in beheersbare stappen:

1. Keuze van de norm Als eerste stap dient u het document 'ISO norm 14001 Environmental Management Systems - Specification with guidance for use' (ISO norm 14001 Milieumanagementsystemen - Specificatie met richtlijnen voor gebruik door te nemen. U kunt ook contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan voorzien van informatie en u helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw bedrijf.

2. Ontwikkeling van uw milieubeleid Uw milieubeleid reflecteert uw verbintenis tot naleving van wettelijke eisen en voorschriften, continue verbetering en het voorkomen van vervuiling. Het is raadzaam dit beleid kenbaar te maken aan uw klanten en het grote publiek.

3. Evaluatie en formulering van doelstellingen Tijdens deze fase dient u te bepalen welke elementen van uw bedrijf een effect hebben op het milieu, welke milieuwetgeving en -regels op uw bedrijf van toepassing zijn en doelstellingen en doelen voor milieuverbetering te formuleren alsmede een beheerprogramma om deze doelen te bereiken.

4. Training Als u eenmaal een team hebt samengesteld en uw strategie hebt bepaald, is het van cruciaal belang om van hoog tot laag begrip en betrokkenheid te kweken. Ons trainingsaanbod omvat een uitgebreid programma van trainingscursussen voor elke belangrijke stap, die op maat kunnen worden aangepast aan de omvang en wensen van uw bedrijf.

5. Implementatie en audit Ik kan u als cliënt in de hoofdfasen bij u op bezoek komen om te kijken of de implementatie soepel verloopt en of er eventueel tekortkomingen en mogelijkheden voor verbetering zijn. Het registratieproces voor ISO 14001 bestaat in eerste instantie uit twee auditfasen, waaronder een review van documenten en een bezoek op locatie.

Het is dan ook raadzaam eerst een pre-audit te laten houden. Deze dient dan als generale repetitie voor de officiële audit. Na de twee fasen van de initiële audit bepaalt u in overleg met de bevoegde aangestelde ”interne” gecertificeerde auditor of u wordt voorgedragen voor registratie.

6. Na de Certificering Nadat de audit met succes is voltooid, geven wij een certificaat van registratie uit, waarin duidelijk staat beschreven waarop uw beheersysteem betrekking heeft. Dit certificaat is drie jaar geldig en uw aangewezen auditor zal u regelmatig bezoeken om u te helpen aan de eisen te blijven voldoen en u te ondersteunen bij de continue verbetering van uw systemen.

Overige verwante services: Geïntegreerde managementsystemen ISO 14001 is ontworpen om naadloos aan te sluiten bij andere standaards en specificaties voor managementsystemen die u wellicht al hebt geïmplementeerd of nog van plan bent te implementeren, zoals:

·   ISO-9001 Kwaliteit

·  ISO-45001 Gezond & Veilig werken

·   VCA