RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)


Wat is een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)?

Werkgevers die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E.


Het toetsen van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Voor het toetsen van de RI&E geldt het volgende:

  • Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers blijft alles bij het oude, zij leggen de risico inventarisatie en evaluatie voor aan de arbodienst of (straks) aan een arbo-deskundige. Deze zullen de risico inventarisatie toetsen op basis van de voorschriften.
  • Voor bedrijven tot en met 25 werknemers*) toetst de arbodienst nu al de risico inventarisatie en evaluatie op een 'lichtere' wijze, mits deze bedrijven gebruik maken van een RI&E-instrument dat door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau is vastgesteld. Na de wetswijziging kan zo’n bedrijf voor de RI&E-toets ook volstaan met inschakeling van een arbo-deskundige.
  • Voor bedrijven met 10 of minder werknemers komt na wetswijziging de toetsing geheel te vervallen, op voorwaarde dat deze bedrijven gebruik maken van een risico inventarisatie en evaluatie-instrument dat in de CAO is vastgelegd.

 

*)Uitzondering: bedrijven met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten wel een risico inventarisatie en evaluatie hebben, maar die hoeft niet getoetst door een arbodienst of deskundige.


RI&E en VCA-certificering

Bovenstaand zijn de spelregels zoals verwoord in de Arbowet. Bij VCA-bedrijfscertificering gelden enkele aanvullende regels: daarbij dient de RI&E vooral functiegericht te zijn en is de betrokkenheid van de veiligheidskundige / MVK-er noodzakelijk.