Verantwoordelijkheid opdrachtgever

VCA richt zich in de eerste plaats tot de aannemers die risicovolle activiteiten uitvoeren.

De opdrachtgever moet erop toezien dat de opdrachtnemer (de aannemer, onderaannemer of contractor) bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt. Daarnaast heeft elke opdrachtgever ook de plicht om onveilige aannemers en-of onderaannemers te weren. Een van de mogelijkheden die u heeft, is een beroep doen op aannemers die een VCA en- of over een VCU certificaat beschikken.  

 

VCA Certificatie

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie.

Certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving (werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties), zoals:

• Aannemer/onderaannemer/Zzper(s)

 Elektro/Installatie techniek

• Overige technische diensten, zoals:

   - Isolatie- steigerbouw

   - Industrieel reinigen/stralen
   - Infra werkzaamheden
   - Transport

 

Drie certificatieniveaus

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden:

1. VCA* Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers. 
2. VCA** Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement). 

3. VCA petrochemie Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Toepassingsgebied voor VCA*, VCA** en VCA petrochemie